Międzynarodowa Wystawa Znaczków Pocztowych w Genewie

Godziny otwarcia

Niedziela : 10:00 – 15:00

.
W dniach od 3 do 12 września 1922 roku odbywała się w Genewie Międzynarodowa Wystawa Znaczków Pocztowych, na której nasze Muzeum odniosło swój pierwszy sukces.
.
Zbiór przygotowany przez Muzeum prezentowany był oficjalnie przez Ministerstwo Poczt i Telegrafów i zawierał pierwsze polskie pieczęcie, druki i formularze obiegowe Dyrekcji Poczt i Telegrafów w Bydgoszczy z 1920 roku oraz znaczki pocztowe wraz z projektami i próbnymi odbitkami. Polski eksponat został nagrodzony Złotym Medalem Wystawy. Ponadto Muzeum Pocztowo-Telegraficzne otrzymało również dyplom z wyróżnieniem za całokształt działalności. Wyróżnienie było tym ważne, że doceniało działalność naszego Muzeum po pierwszym roku jego istnienia (założone zostało 25 stycznia 1921 roku).
Międzynarodowa Wystawa Znaczków Pocztowych w Genewie była pierwszą po odzyskaniu niepodległości filatelistyczną wystawą międzynarodową z udziałem Polski.
.
◾️Prasa o polskim eksponacie pisała następująco („Nowy Filatelista” 1922, nr 1, s. 3):
POLSKA: zajmuje 20 m2. Eksponat składa się ze wzorów ręcznie wykonanych przez artystów-malarzy, prób, etc. oraz znaczków pocztowych w blokach, em. 1919, Sejmowych, Konsty­tucyjnej, 1921/22 (25, 50 i 100 mk.) oraz górnośląskich. Do każdej emisji dołączona historia powstania znaczków, próba wykonania tych ostatnich, statystyka, etc. napisana przez Wł. Polańskiego. Eksponat ten zawiera jeszcze schematy — genealogię powstania każdego znaczka, począwszy od pierwszego konkursu artystycznego, zwołanego jeszcze w 1917 r. przez Warszaw. Tow. Artystyczne. Wystawiono album pamiątkowe Dyrekcji poznańskiej (dar tej Dyrekcji Ministrowi Stesłowiczowi, który to ostatnie ofiarował Muzeum Pocztowemu), przedstawiające rozwój polskiej poczty w Po­znańskiem po wyjściu Niemców; album zawiera odbitki kompletnie wszystkich stempli urzędów pocztowych w Poznańskiem, wszyst­kie formularze, kartki i inne druki używane dla służby pocztowej, telegraf. i telefonicznej. Na ostatnich kartach tego albumu widzimy statystykę (tablice graficzne), wykazujące ro­zwój korespondencji, depesz etc, oraz schemat połączeń telefonicznych i telegraficznych w Poznańskiem”.
.
☎ +48713436765 📍 ul. Z. Krasińskiego 1, Wrocław (gmach Poczty Głównej).