Korespondencja francuska

Godziny otwarcia

Piątek : 10:00 – 16:00

#filatelistyka #MPiTWr #muzeumpocztyitelekomunikacji #Francja #Paris

14 lipca 1789 r. zbuntowani przeciw legalnej władzy króla Ludwika XVI Burbona mieszczanie paryscy szturmem zdobyli Bastylię. Wydarzenie to przez wielu uczonych określane jest jako symboliczny początek Wielkiej Rewolucji Francuskiej.

Warto przypomnieć, że już w XVIII w. język francuski był powszechnie stosowany w korespondencji, zwłaszcza wyższych i bardziej wykształconych warstw społecznych. Zabytki sztuki epistolarnej z 2. połowy XVIII w. również są przechowywane w zbiorach Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu i m.in. wchodzą w skład kolekcji pt. “Polskie znaki pocztowe okresu przedznaczkowego” autorstwa Macieja Miszczaka.

Wśród prezentowanych dzisiaj walorów warto przyjrzeć się w pierwszej kolejności dwóm listom adresowanym do Meklemburgii:

pierwszemu, z Dubienki do Strelitz przez Warszawę i Berlin (1775 r.)
oraz drugiemu, ze Strzałkowa do Schwerin (1776 r.).

Godna uwagi jest także koperta listu z Krakowa do Warszawy z odciskiem stempla inicjałowego nadawczego “K” z 1788 r. Odbiorcą przesyłki był Stanisław Małachowski, Marszałek Sejmu Wielkiego i jeden z późniejszych sygnatariuszy Konstytucji 3 Maja.

Na koniec polecamy także przyjrzeć się trzem korespondencjom adresowanym z Warszawy do Hrabiego Mniszcha we Lwowie i Zamościu z lat 1785-1787 a więc bezpośrednio poprzedzającym wybuch rewolucji nad Sekwaną.

Miłego oglądania. Vive la France! 

 +48713436765 📍 ul. Z. Krasińskiego 1, Wrocław (gmach Poczty Głównej)