Konkurs na Marki Pocztowe Królestwa Polskiego. 1

Godziny otwarcia

Niedziela : 10:00 – 15:00

W 1917 r. Warszawskie Towarzystwo Artystyczne ogłosiło Konkurs na Marki Pocztowe Królestwa Polskiego.

Do organizatorów napłynęło wiele interesujących projektów znaczków pocztowych o tematyce patriotycznej.

Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości dwóch z uczestników tego konkursu zostało poproszonych o zmodyfikowanie swoich projektów tak, aby mogły one stanowić podstawę wydania znaczków odrodzonej Polski.

Znaczna część prac konkursowych z 1917 r. znajduje się w naszych zbiorach.

Dziś prezentujemy Państwu projekty znaczków autorstwa Wacława Husarskiego i Józefa Toma.