Kartka z kalendarza MPiT #7

Godziny otwarcia

Środa : 10:00 – 16:00

KARTKA Z KALENDARZA MPiT #7
W Krakowie w dniu 29 września 1956 roku zmarł Stanisław Mikstein (1888-1956), od 1946 członek Rady Naukowej Muzeum Poczty i Telekomunikacji w Warszawie, jeden z twórców naukowych podstaw filatelistyki polskiej, badacz, ekspert i juror filatelistyczny.
W latach 1933-1937 był sekretarzem Krakowskiego Związku Filatelistów a w latach 1936-1939 członkiem Zarządu Związku Stowarzyszeń Filatelistycznych w Polsce. Po II wojnie światowej aktywnie uczestniczył w pracach Polskiego Towarzystwa Filatelistycznego w Krakowie będą jego wiceprezesem (w latach 1945-1946), a następnie Polskiego Związku Filatelistów, gdzie w latach 1950-1956 był przewodniczącym Komisji Naukowo-Badawczej Zarządu Głównego PZF. Był również członkiem Kolegium Redakcyjnego czasopism „Ikaros” i „Komunikatu Wewnętrznego Oddziału Krakowskiego PZF”.
Opublikował około 150 artykułów naukowych i popularno-naukowych dotyczących dziejów polskich walorów filatelistycznych, zwłaszcza wydania krakowskiego, wydania prowizorycznego pierwszego polskiego znaczka pocztowego dla byłej okupacji niemieckiej, znaczków Legionów Polskich, znaczków poczt obozowych w Niemczech i wiele innych.
Za zasługi dla polskiej filatelistyki wielokrotnie był odznaczany najwyższymi wyróżnieniami PZF.
.
☎ +48713436765 📍 ul. Z. Krasińskiego 1, Wrocław (gmach Poczty Głównej).
.