Kartka z kalendarza MPiT

Godziny otwarcia

Piątek : 10:00 – 16:00

Kartka z kalendarza Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu
.
Minister Łączności wydaje Zarządzenie nr 100 z dnia 4 lutego 1956 roku w sprawie utworzenia Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu. Zarządzenie ministerialne zostało wydane na podstawie Uchwały Prezydium Rządu nr 75/56 z dnia 4 lutego 1956 r.
Muzeum otrzymało status samodzielnej jednostki naukowo-muzealnej bezpośrednio podległej Ministerstwu Łączności w Warszawie i nadzorowanej przez Ministra Kultury i Sztuki. Nadano mu pierwszy powojenny Statut, który wzorowany był na przedwojennym statucie Muzeum Poczty. Do zakresu działalności Muzeum należało przede wszystkim szerzenie wiedzy w zakresie poczty, telegrafu, telefonu i radia poprzez naukowe opracowywanie, eksponowanie, konserwowanie, przechowywanie i udostępnianie eksponatów związanych z historią poczty i telekomunikacji w Polsce, uzupełnionych o eksponaty z dziejów poczty na świecie. Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu ulokowano na pierwszym piętrze nieuszkodzonego gmachu byłego Pocztowego Urzędu Czekowego od 1950 r. Poczty Głównej. Utworzono cztery działy: historyczny, filatelistyczny, telekomunikacyjny i bibliotekę.
Pierwszym Dyrektorem Muzeum we Wrocławiu zostaje Aleksander Śnieżko. W tym roku zostaje otwarta pierwsza wystawa.
.
My zapraszamy na nową wystawę w Sali Historycznej! Do zobaczenia!
.
Zapraszamy! 📯
☎ +48713436765 📍 ul. Z. Krasińskiego 1, Wrocław (gmach Poczty Głównej).