KARTKA Z KALENDARZA MPiT #1

Godziny otwarcia

Środa : 10:00 – 16:00

W dniach od 3 lipca do 7 września 1978 roku zwiedzający nasze Muzeum mogli oglądać wystawę filatelistyczną „PIERWSZY CZŁOWIEK W KOSMOSIE – PIERWSZY POLAK W KOSMOSIE”. Była to wystawa filatelistyczna prezentująca zbiory Muzeum, a zorganizowana została z okazji lotu pierwszego Polaka w Kosmos. Zaprezentowano na niej znaczki pocztowe ukazujące badanie Kosmosu oraz lot Jurija Gagarina i Mirosława Hermaszewskiego.

Prasa pisała o wystawie:

W gablocie wprowadzającej pokazano bloczek i znaczki przedstawiające J. A. Gagarina z okazji jego lotu w roku 1961, poniżej arkusiki z podobizną Mirosława Hermaszewskiego. W dalszych gablotach wystawiono znaczki i bloczki dotyczące początków i rozwoju badań kosmicznych, a więc od pierwszego sputnika, wystrzelonego w dniu 4.X.1957 r. Oglądamy tu lot kosmiczny psa Łajki i późniejsze loty radzieckich kosmonautów. Ekspozycja cieszyła cię wielkim powodzeniem. Z uwagi na duży ruch turystyczny pokaz podziwiali ,nie tylko krajowi, lecz także zagraniczni turyści” („Filatelista” 1978, nr 22, s. 502).