Kartka z kalendarza MPiT #3

Godziny otwarcia

Sobota : 10:00 – 16:00

#historiapoczty #MPiTWr #muzeumpocztyitelekomunikacji

KARTKA Z KALENDARZA MPiT #3

Po wielu latach zamknięcia Muzeum Poczty i Telekomunikacji w Warszawie w 1956 roku Minister Łączności postanowił odtworzyć Muzeum i przenieść jego siedzibę do Wrocławia.

Muzeum rozpoczęło działalność 4 lutego 1956 roku, zaś 12 grudnia zorganizowano oficjalne uroczystości otwarcia Muzeum opisywane szeroko w prasie krajowej i lokalnej.

Od samego początku Muzeum starało się gromadzić eksponaty związane z przeszłością polskiej poczty, telekomunikacji i pracowników resortu.

Dnia 15 lipca 1956 roku dyrektor Muzeum, Aleksander Śnieżko zamieścił w tygodniku pracowników pocztowych „Łączność” (1956, nr 29) apel o przekazywanie do wrocławskiego Muzeum przedmiotów stanowiących wartość historyczną i związanych z charakterem Muzeum. Czytamy w nim m.in.: „Jak wiadomo utworzenie Muzeum Poczty i Telekomunikacji stało się już faktem dokonanym. (…) Dążąc do dalszego wzbogacenia zbiorów, kierownictwo Muzeum zwraca się do wszystkich placówek poczt i do wszystkich pracowników łączności o przekazywanie Muzeum wszelkich posiadanych przedmiotów reprezentujących muzealną wartość w zasięgu zainteresowań naszego resortu. Przed nadesłaniem takiego przedmiotu należy porozumieć się z Muzeum w celu uzgodnienia, czy nie posiada już ono w swoich zbiorach identycznego eksponatu. Przedmioty, stanowiące prywatną własność pracowników łączności, mogą być składane w formie darowizn lub depozytów, mogą też ewentualnie być odstąpione Muzeum za gotówkę czy w drodze wymiany na polskie znaczki pocztowe”.

◾️Na zdjęciu zwiedzanie Muzeum i ekspozycji Działu Telegraficznego, 1956 rok

 +48713436765 📍 ul. Z. Krasińskiego 1, Wrocław (gmach Poczty Głównej)