KARTKA Z KALENDARZA MPiT #4

Godziny otwarcia

Czwartek: 10:00 – 16:00

 

Dnia 13 lipca 1975 roku zmarł Aleksander Śnieżko, pierwszy dyrektor Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu.

Aleksander Śnieżko, wraz z  Władysławem Kostro (1892-1976), ówczesnym dyrektorem Okręgu Poczt i Telegrafów we Wrocławiu oraz Wojewódzkiego Zarządu Łączności w Warszawie, był współtwórcą koncepcji przeniesienia Muzeum z Warszawy do Wrocławia. Opracował wstępny projekt nowego Muzeum Poczty i Telekomunikacji, który został zaakceptowany i przyjęty do realizacji od 1956 roku.

Urodził się 6 lutego 1896 roku w Kiejdanach na Litwie. Był historykiem poczty, filatelistą i publicystą. Do Wrocławia przybył w 1946 r. w ramach repatriacji i otrzymał zatrudnienie w Urzędzie Pocztowym Wrocław 3, a od 1947 r. w Pocztowych Zakładach Graficznych, gdzie w 1950 r. został kierownikiem. W 1955 r. powierzono mu zorganizowanie muzeum pocztowego we Wrocławiu, którego pierwszym dyrektorem był do czasu przejścia na emeryturę w 1965 roku.

Znany był z kolekcjonerskiej działalności w dziedzinie ekslibrisów – kolekcję przekazał w darze Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu. Był autorem publikacji historycznych wydanych w okresie międzywojennym i powojennym. Napisał szereg publikacji o tematyce pocztowej, a jego praca dotycząca pierwszej zasadniczej reorganizacji poczty polskiej La première réorganisation fondamentale des postes polonaises et les premiéres relations avec l’étranger  (1956) opublikowana została w wielu krajach, w języku hiszpańskim, chińskim, francuskim, niemieckim, angielskim, arabskim i rosyjskim. Za swoje zasługi został odznaczony złotą Odznaką Honorową PZF, Medalem „Za Zasługi  dla Rozwoju Publikacji Filatelistycznych” (1970), odznaką „75-lecia Zorganizowanego Ruchu Filatelistycznego w Polsce”, Srebrnym Krzyżem Zasługi (1958), Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (1960), Odznaką 400 Lat Poczty Polskiej (1958) i złotą odznaką „Zasłużony Pracownik Łączności” (1958). W 1987 Poczta Polska emitowała kartę pocztową (Cp 968) z jego podobizną na znaku opłaty

+48713436765 📍 ul. Z. Krasińskiego 1, Wrocław (gmach Poczty Głównej)