Kartka z kalendarza MPiT

Godziny otwarcia

Piątek : 10:00 – 16:00

#MPiTWr #MuzeumPocztyiTelekomunikacjiweWroclawiu #KartkazKalendarzaMuzeumPocztyiTelekomunikacji #PierwszyPolskiZnaczek

.
W kwietniu 1950 roku Muzeum otrzymuje od Aleksandra Mikołajewa z Wielkopolskiego Klubu Filatelistów w Poznaniu dar listu z 1864 roku z pierwszym polskim znaczkiem.
List został zakupiony przez A. Mikołajewa w Berlinie w 1946 roku. Był o tyle interesującym eksponatem, że pochodził z przedwojennych zbiorów Muzeum i oznaczony był dawną sygnaturą inwentarzową Muzeum. W liście kustosza Muzeum do Wielkopolskiego Klubu Filatelistów Adolf Schöpp wyraził wdzięczność za donację:
„Niniejszym Muzeum Poczty i Telekomunikacji potwierdza odbiór listu z pierwszym znaczkiem polskim z 1860 roku. List ten rzeczywiście pochodzi ze zbiorów muzealnych zrabowanych przez okupanta niemieckiego i figuruje w ewidencji eksponatów zaginionych. Odzyskanie tego listu wzbogaci zbiory Muzeum, a szczególnie zbiór stempli numerowych na pierwszym znaczku polskim, którego to numeru brakowało w posiadanym zbiorze. Za życzliwe ustosunkowanie się do naszego Muzeum tak Ob. Mikołajewa jak i Wielkopolskiego Klubu Filatelistów Muzeum P. i T. wyraża serdeczne słowa podziękowania. Kustosz Muzeum (—) A. Schöpp”.
.
☎ +48713436765 📍 ul. Z. Krasińskiego 1, Wrocław (gmach Poczty Głównej).