KARTKA Z KALENDARZA MPiT #5 ZORGANIZOWANIE POCZTY HARCERSKIEJ

Godziny otwarcia

Środa : 10:00 – 16:00

KARTKA Z KALENDARZA MPiT #5
2 SIERPNIA 1944: ZORGANIZOWANIE POCZTY HARCERSKIEJ

Po wybuchu powstania warszawskiego w sierpniu 1944 r. zaczęła działać w Warszawie Harcerska Poczta Polowa.

Zajmowała się ona przesyłaniem w obrębie walczącego miasta korespondencji wojskowej i cywilnej, którą roznosili kilkunastoletni harcerze pełniący funkcję listonoszy.

Listy, podlegające cenzurze wojskowej, musiały być napisane czytelnie w języku polskim, ograniczone do 25 słów i nadawane w stanie otwartym. Przyjmowano je bezpłatnie, zwracając się jedynie do nadawców z apelem o dobrowolne składanie obok skrzynek pocztowych książek i czasopism dla rannych powstańców leżących w szpitalach.

Poczta powstańcza, w celu umożliwienia wszystkim chętnym wysyłania korespondencji, zawiesiła w miejscach łatwo dostępnych dla ludności cywilnej oraz w pobliżu kwater powstańców w sumie 40 skrzynek pocztowych opróżnianych dwa razy dziennie, które były pierwszym widocznym znakiem rozpoczęcia przez nią służby w wyzwolonych dzielnicach Warszawy. Na ścianach domów, w bramach i przy barykadach pojawiły się najpierw wykonane przez harcerzy zwykłe skrzynki z drewna, tektury lub dykty z napisem Harcerska Poczta Polowa lub rysunkiem koperty, emblematem harcerskim – lilijką oraz „instrukcją dla użytkowników” podającą szczegółowe warunki przesyłania korespondencji.

☎ +48713436765 📍 ul. Z. Krasińskiego 1, Wrocław (gmach Poczty Głównej)