II Wojna Światowa

Godziny otwarcia

Piątek : 10:00 – 16:00

#filatelistyka #MPiTWr #muzeumpocztyitelekomunikacji #IIWojnaŚwiatowa

KARTKA Z KALENDARZA MPiT #4

Dziś dzień bardzo szczególny dla wszystkich. Dla pracowników Muzeum również.

◾️Do września 1939 roku muzeum prowadzi spokojną codzienną pracę nie rezygnując z powiększania zbiorów i przyjmując do dnia wybuchu wojny nowe eksponaty przekazywane do Muzeum przez osoby prywatne. Wybuch wojny zastaje Muzeum w trakcie zabezpieczania zbiorów. Zdemontowano wyposażenie Muzeum i zapakowano wszystkie eksponaty do skrzyń, które zamówiono w warszawskiej firmie Jana Schulza. Dnia 1 września gotowych było 27 skrzyń z 31 zaplanowanych, które zostały ponumerowane i zaplombowane pieczęcią Muzeum. Rozpoczęto ewakuację Muzeum.

„Nie było już czasu na sporządzanie szczegółowych spisów zawartości skrzyń – wspomina Tadeusz Stylbiński, pracownik Muzeum w 1939 r. – Jedynie A. Schöpp robił prowizoryczne notatki. Skrzynie zostały ponumerowane, wyłożone woskowym papierem, a po zapełnieniu plombowane pieczęcią Muzeum. Alarmy i naloty lotnictwa niemieckiego, które zmuszały nas do schodzenia do schronu, kilkakrotnie przerywały prace w ciągu dnia. (…) W ostatniej skrzyni znalazły się najważniejsze akta, pieczęcie, protokoły, inwentarze itp. A. Schöpp umieścił w niej również depozyty i akta Zarządu Związku Stowarzyszeń Filatelistycznych w Polsce”.

 +48713436765 📍 ul. Z. Krasińskiego 1, Wrocław (gmach Poczty Głównej)