17.09.1939 r.- napaść Związku Sowieckiego na Polskę

Godziny otwarcia

Piątek : 10:00 – 16:00

#MPiT #muzeumpocztyitelekomunikacji #historiapoczty #Lwow #17wrzesnia1939 #KresyWschodnie

Dzisiaj przypada kolejna rocznica zbrojnej napaści Związku Sowieckiego na Polskę. 17 września 1939 r. Armia Czerwona, realizując postanowienia paktu Ribbentrop-Mołotow oraz łamiąc polsko-sowiecki pakt o nieagresji, wkroczyła na wschodnie rubieże II Rzeczypospolitej pod pretekstem ochrony zamieszkałej tam ludności białoruskiej i ukraińskiej. Tym samym dokonał się IV rozbiór Polski. Na zajętych ziemiach sowieci zaprowadzili terror. Już wkrótce rozpoczęły się masowe aresztowania polskiej inteligencji, członków przedwojennej administracji i służb mundurowych oraz masowe wywózki naszych rodaków na Syberię.

Spośród najważniejszych miast na Kresach Wschodnich, które zostały zajęte przez Rosję Sowiecką były: LwówWilno oraz Grodno, Hrodzyenskaya Voblasts’, Belarus. W zbiorach Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocław przechowywane są tłoki pieczęci pocztowych z międzywojennego Lwów.

Uznaliśmy, że godną zaprezentowania dziś Państwu będzie okrągła metalowa pieczęć Dyrekcji Poczt i Telegrafów we Lwowie, która była stosowana do 1933 r. Obiekt mierzy 20 mm średnicy. Jest częścią naszego zasobu już od 6 grudnia 1934 r., kiedy to został przekazany ze Składnicy m. p. we Lwowie. Jest jednak przede wszystkim jedną z wielu realnych pamiątek po świecie, który bezpowrotnie zniszczyła II wojna światowa.

 +48713436765 📍 ul. Z. Krasińskiego 1, Wrocław (gmach Poczty Głównej).