Sprzedaż wysyłkowa banknotu pamiątkowego 0 Euro

Godziny otwarcia

Wtorek : 10:00 – 16:00

JUŻ JEST!
Sprzedaż wysyłkowa banknotu kolekcjonerskiego  0 Euro – 100 lat Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu. Od dzisiaj można składać zamówienia mailowo (na max. 5 sztuk na osobę).

CENA BANKNOTU: 20 zł
CENA WYSYŁKI: 18 zł
Adres, na który należy składać zamówienia:
banknoty@muzeum.wroclaw.pl (ilość banknotów jest ograniczona – będzie decydowała kolejność wpływu maila)

Procedura sprzedaży:
a. Osoba składa zamówienie na max. 5 sztuk i podaje adres do wysyłki. W przypadku złożenia zamówienia na więcej niż 5 sztuk banknotu zamówienie jest traktowane jako zamówienie maksymalnej ilości banknotów, czyli 5 sztuk.
b. Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu dokonuje wyliczenia całkowitej kwoty zamówienia. Koszt jednego banknotu wynosi 20 złotych. Przykładowe obliczenie całkowitej kwoty: 5 banknotów po 20 zł + koszt przesyłki 18 zł, razem 100 + 18 = 118 zł.
c. Po dokonaniu obliczenia całkowitej kwoty Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu przekazuje – w formie korespondencji elektronicznej – osobie składającej zamówienie nr konta na który należy obliczoną całkowitą kwotę.
d. Po zweryfikowaniu, że obliczona całkowita kwota znajduje się na koncie wskazanym zgodnie z lit. c zamówienie zostaje wysłane do osoby zamawiającej.
Termin realizacji zamówienia wynosi 14 dni, od dnia otrzymania całości całkowitej kwoty wpłaconej przez Zamawiającego na rachunek wskazany przez Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu.
Zachęcamy do zakupu Banknotu Pamiątkowego w zestawie z naszymi publikacjami w obniżonych cenach.
1.    Sprzedaż książki pt. Medale filatelistyczne i pocztowe t. 1 i 2 wraz z pamiątkowym banknotem Euro Souvenir o nominale 0 euro następuje po cenie 120,- zł (sto dwadzieścia złotych).
2.    Sprzedaż książki pt. Muzeum Poczty  i Telekomunikacji we Wrocławiu 1921-2021 wraz z pamiątkowym banknotem Euro Souvenir o nominale 0 euro następuje po cenie 100,- zł (stu złotych).
3.    Sprzedaż książki  pt. Rocznik Muzealny 8/2021, Wrocław 2021 wraz z pamiątkowym banknotem Euro Souvenir o nominale 0 euro następuje po cenie 50,- zł (pięćdziesiąt złotych).

Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia, zniszczenia zamówienia dokonanego w czasie wysyłki zamówionych banknotów i/lub publikacji do osoby składającej zamówienie.