Usługi muzealne

Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu, świadczy odpłatnie usługi zgodnie z cenami wymienionymi w Tabeli cen usług, dostępnej w zakładce Cennik usług.

Muzeum udostępnia dokumentację fotograficzną obiektów muzealnych do reprodukowania w publikacjach, umożliwia prowadzenie badań naukowych,

a także wydaje zgody na filmowanie.